Studeren op de universiteit: houdbaarheidsdatum van de klassieke universiteit

Universiteit van de toekomst

Studeren is eeuwenlang een belangrijk element geweest van de samenleving. Leren om nieuwe dingen te ontdekken, een beroep te beoefenen en simpelweg de samenleving te dienen. De universiteit is decennialang, zo niet eeuwenlang, de plek geweest om kennis te vergaren. Een plek met traditie en rituelen, waar titels en publicaties nog steeds de dienst uitmaken.

Internet en de universiteit

Het internet is initieel bedacht om communicatie tussen universiteiten te bevorderen. Het kan gezien worden als een intranet. Zo konden de universiteiten onderzoeken en informatie met elkaar delen. Het door ontwikkelen van deze technologie resulteerde in het internet wat wij vandaag de dag kennen. Terwijl de universiteit toen aan de bakermat stond van de technologie, is er door de jaren heen weinig veranderd.

Functionaliteiten universiteit

Het gebruik van internet heeft vooral gezorgd voor het uitbreiden van de functionaliteiten. Zo zijn diverse mogelijkheden voor studenten beschikbaar gemaakt, zoals de volgende lijst: rooster bekijken, vakken selecteren, inschrijven voor tentamens, inschrijven voor vakken en cijfers bekijken.

De applicatie genaamd Blackboard brengt daarnaast de optie voor professoren en studenten om informatie te delen. Dit kan via het discussieforum, welke per vak is opgezet.

De essentie van het studeren

Studeren kent een aantal basisfactoren, zoals kenmerkend voor de universiteit. Professoren geven colleges en delen hun kennis. Deze kennis is gebaseerd op eigen ervaring, papers en boeken. Naast de colleges wordt er in groepen gewerkt door studenten, om bijvoorbeeld een paper te schrijven.

Naast deze basisfunctionaliteiten, bestaat de universiteit uit een hoop administratieve handelingen. Het inschrijven van studenten, vakkenpakketten samenstellen, studenten die op exchange gaan en meer.

Digitalisering

Waarom heeft er zich nog geen moment voorgedaan waar de universiteit zich radicaal doet veranderen? De komst van technologie heeft tot nu toe alleen gezorgd voor het ondersteunen van de basisfunctionaliteiten van de universiteit.

Experimenteren met Massive Online Open Courses (MOOC)

De veranderingen zijn wel degelijk in gang gezet, namelijk in de vorm van de MOOC. Op websites zoals Coursera en EDX is het mogelijk om vakken van gerenommeerde universiteiten te volgen. De vakken bestaan uit video’s en lesmateriaal, waarna de studenten zelf quizzen en papers moeten schrijven. De papers worden vaak door andere studenten nagekeken, om hen kritisch te laten nadenken. Wanneer het vak is afgelopen, kunnen de studenten een certificaat ontvangen.

Uitbreiding in plaats van vervanging?

De universiteiten gebruiken deze platformen vooral als uitbreiding. Zo willen zij onderwijs voor iedereen toegankelijk maken, tegen weinig tot geen kosten. Echter ontbreekt een belangrijk element: erkenning. Een online certificaat weegt niet op tegen een titel zoals Bachelor of Science, vooral niet wanneer je opzoek gaat naar een baan.

De platformen proberen hier verandering in te brengen, door bijvoorbeeld een zogeheten Micro Master te geven. Dit is een pakket met vakken, welke samen kunnen leiden tot een officieel certificaat. De kosten voor dit certificaat zijn echter te vergelijken met het wettelijk collegegeld van één jaar in Nederland.

De toekomst van de universiteit

In plaats van deze platformen te omarmen als uitbreiding van het curriculum, zal de universiteit drastisch moeten veranderen. Momenteel worden er bijvoorbeeld veel administratieve kosten gemaakt voor functies die gemakkelijk zijn te automatiseren.

Online colleges kijken

Het kijken van online colleges wordt een speerpunt van de universiteit. Diverse universiteiten zijn al bezig met het digitaliseren van hun vakken, waardoor studenten thuis colleges kunnen kijken. Dit zorgt niet alleen voor gemak, maar maakt het ook mogelijk om te kijken wanneer je zelf zin hebt. Dit kan leiden tot meer focus, aangezien je zelf weet wanneer je fris bent en kennis tot je kan nemen.

Online tentamens maken

Het maken van tentamens gebeurd nu nog op de universiteit, maar dit kan in de toekomst veranderen. Universiteiten in Nederland zijn bezig met het aanbieden van online tentamens. Denk daarbij aan een vraag welke kort te zien is en snel een multiple-choice antwoord vereist. Hierdoor wordt de spiek kans gereduceerd en kan er op een veilige manier een online tentamen worden gegeven. Natuurlijk zijn er nog stappen te maken wat betreft het vergeven van online tentamens.

Hebben wij de universiteit nog wel nodig?

Zelfstudie wordt een steeds belangrijker aspect van de samenleving. Met de snelle verandering van de maatschappij, gepaard met technologische vooruitgang, is bijscholing noodzakelijk. In toenemende mate is te zien dat de universiteit achter de feiten aanloopt. Het transformeren van bestaande pakketten is lastig, wat resulteert in verouderde stof.

Vaak is het mogelijk om op websites en fora soortgelijke kennis te vinden. Bedrijven erkennen echter niet de kennis die wordt opgedaan op het internet. Een papiertje van de universiteit lijkt daarbij essentieel. Om de transformatie te verzorgen, dienen bedrijven daarom mee te veranderen. Aantoonbare kennis welke is vergaard op het internet, of via andere manieren, moet worden erkend. Dit kan in werkbare software zijn, maar ook in voltooide projecten en publicaties.