Auto’s en het verkeer: delen of kopen?

Toekomst auto

De auto is een statussymbool uit het verleden. Welvarendheid werd bijvoorbeeld al snel gekoppeld aan het bezit van een (mooie) auto. Dit is voortgevloeid uit het feit dat auto’s vroeger een schaarste goed waren. Handgemaakte machines, met dure onderdelen. Hier werd verandering in gebracht door Ford, met de eerste productielijn voor auto’s. Dit lopende band werk zorgde voor een reductie in de prijs, waardoor auto’s voor de normale man betaalbaar werden.

Twintigste eeuw: de eeuw van de auto

De 20e eeuw werd daarmee de eeuw van de auto. Iedereen begon massaal met het kopen en rijden van auto’s. Eerst in de rijkere landen, maar daarna volgde ook de opkomende economieën. Het resultaat is een planeet vol met auto’s, wegen en mobiliteit.

Daarnaast is ook de variëteit in het aanbod toegenomen. Zo kan je een goedkope auto kopen voor een paar duizend euro, maar ook voor een duurder segment gaan. Vrijwel ieder huishouden in Nederland is wel in bezit van een auto. Echter, vaak staan deze auto’s stil. De eigenaren gebruiken de auto bijvoorbeeld alleen om van en naar werk te gaan.

Hier is dus veel winst te behalen. Zo kunnen auto’s gedeeld worden, of kan autobezit zelfs flink worden gereduceerd. Lang is de technologie niet in staat geweest om dit te faciliteren. Nu, met de komst van blockchain en Internet of Things (IoT) zien we dat dit werkelijkheid kan worden.

Delen van auto’s met Blockchain

Blockchain is een technologie die kan helpen met het delen van auto’s. De blockchain is een gedeelde database, die voor iedereen in het netwerk zichtbaar is. Het eerste voorbeeld wat de technologie heeft gebracht is de Bitcoin. Doordat iedereen de database deelt, is het lastig om deze te veranderen. De andere participanten in het netwerk zullen een wijziging afkeuren, omdat die niet overeenkomt met de kopie die zij hebben.

Naast deze functionaliteit, kunnen er ook bepaalde contracten worden geprogrammeerd op de blockchain. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het betalen van de auto eigenaar. Binnen de blockchain kunnen transactie van waarde worden uitgevoerd, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt de auto pas geopend wanneer de betreffende persoon de auto benaderd. Daarnaast kan er worden betaald wanneer de auto gebruikt is. In de tussentijd zal de transactie op de blockchain staan, wat vergelijkbaar is met de rol van een bank of notaris. Als de transactie is voltooid en alle partijen tevreden zijn, wordt het bedrag overgemaakt naar de andere partij.

Autofabrikanten ruggengraat van de economie

Het eerste struikelblok waar men tegenaan loopt zijn de autofabrikanten. De positie die zij binnen de economie hebben is zo sterk, dat zij van groot belang zijn. Wanneer men auto’s gaat delen, dan zullen ook de fabrikanten hard geraakt worden. Dit zal resulteren in minder banen, wat kan zorgen voor veel tegendruk vanuit de politiek.

Delen van auto’s: is de samenleving daar klaar voor?

Natuurlijk moet de houding van mensen mee veranderen. Op dit moment hecht iedereen veel waarde aan een auto, het wordt gezien als een eigendom. Echter, in het nieuwe model, is de auto ook een bron van inkomsten. Toch zijn er mensen die het niet fijn vinden om hun auto met onbekenden te delen.

Om deze transitie te faciliteren, kunnen er tussenstations worden gemaakt. Zo kunnen mensen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun auto alleen uit te delen aan familie of kennissen. Hierdoor kunnen zij op een prettige manier kennis maken met de mogelijkheden.

Daarnaast zal er ook een groep moeten zijn die geen auto meer aanschaft. Zo kunnen de auto’s efficiënter en beter worden gedeeld. Deze verandering is ook van belang om de adoptie te garanderen.